E450 - Difosfat

Additiu: E450 - Difosfat

Conté:

Functions: Emulgent, Humectant, Segrestant, en:stabilizer, Espessidor

Noms: Sels métalliques de diphosphates, Diphosphates, Pyrophosphates, Diphosphate, Pyrophosphate, Diphosphate disodique, Diphosphate trisodique, Diphosphate tétrasodique, Diphosphate dipotassique, Diphosphate tétrapotassique, Diphosphate dicalcique, Dihydrogéno diphosphate de calcium, Diphosphate dimagnésien, Pyrophosphate de sodium, Pyrophosphate tétrasodique, Diphosphate de potassium et de sodium,

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món