- Ingredients

 - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte natursoy - 250 g i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per beniben per Open Food Facts