Shape shake - Ingredients

Shape shake - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Shape shake - Foodspring i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per autorotate-bot per Open Food Facts