Fruit snacks - Producte

Fruit snacks - Producte

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Fruit snacks - Welch's - 25.5 g i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per gavingt per Open Food Facts