FR 88.115.001 CE / Característiques del producte pendents d'omplir