Llista de - Espanya

País: Espanya - Veure la llista de productes coincidents de tot el món

60 :

Productes*
en:Nutriscore-computed 9
en:ecoscore-computed 8*
en:ecoscore-missing-data-warning 8*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 8*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 5
en:ecoscore-not-computed 5*
en:Nutriscore-not-computed 4
en:Nutrition-no-fiber 4
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 4
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-de-product-name-not-in-country-language 2*
en:nutriscore-missing-category 2*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-no-scans 2*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-dk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-br-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-no-data-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*
en:main-countries-it-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-mx-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-br-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-au-unexpectedly-low-scans 1*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:ecoscore-not-applicable 1*
en:main-countries-mx-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-br-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-at-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ar-no-data-in-country-language 1*
en:forest-footprint-a 1*
en:main-countries-at-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:forest-footprint-computed 1*
en:main-countries-at-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-de-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-at-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-pt-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mx-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate 1
en:main-countries-it-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pt-ingredients-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 1*
en:main-countries-ar-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ar-ingredients-not-in-country-language 1*
en:Nutrition-no-saturated-fat 1
en:main-countries-at-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-not-applicable 1*
en:main-countries-au-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-pt-product-name-not-in-country-language 1*