Llista de - Espanya

País: Espanya - Veure la llista de productes coincidents de tot el món

40 :

Productes*
en:ecoscore-extended-data-computed 8*
en:ecoscore-extended-data-version-4 8*
en:ecoscore-computed 6*
en:Nutriscore-not-computed 6
en:ecoscore-missing-data-packagings 6*
en:ecoscore-missing-data-warning 6*
en:ecoscore-missing-data-origins 5*
en:ecoscore-missing-data-labels 5*
en:ecoscore-not-computed 4*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 4*
en:main-countries-no-scans 4*
en:nutriscore-not-applicable 4*
en:Nutriscore-computed 4
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 3
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans 2*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 2*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 1*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 1*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:main-countries-new-product 1*
en:main-countries-es-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-be-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 1*
en:main-countries-be-no-data-in-country-language 1*
en:Nutrition-no-fiber 1
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 1
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 1*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*
en:main-countries-be-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*