Llista de - Espanya

País: Espanya - Veure la llista de productes coincidents de tot el món

66 :

Productes*
en:Nutriscore-computed 17
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 16*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 14
en:ecoscore-computed 11*
en:ecoscore-missing-data-warning 11*
en:ecoscore-not-computed 8*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 5*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 4*
en:Nutrition-no-fiber 3
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 3
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-es-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-pt-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-no-scans 2*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:forest-footprint-computed 2*
en:forest-footprint-a 2*
en:Nutriscore-not-computed 2
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 1*
en:main-countries-pt-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-mr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pt-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-no-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-new-product 1*
en:main-countries-no-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mr-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-uk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-mr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ie-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ie-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts 1
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans 1*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 1*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-uk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-mr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-no-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 1*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pt-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ee-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:nutriscore-missing-category 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ca-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-mr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ca-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-ee-unexpectedly-low-scans 1*