Llista de added vitamins per productes que tenen l'etiqueta Unió Vegetariana Europea - Espanya

Veure la llista de productes coincidents de tot el món

7 added vitamins:

Added vitaminProductes*
Vitamin B12 22
Vitamin D 14
Ergocalciferol 7
Riboflavin 7
Vitamin A 3
Cyanocobalamin 3
Vitamin E 1