Llista de per productes venuts a Eslovènia - Espanya

País: Espanya - Veure la llista de productes coincidents de tot el món

184 :

Productes*
en:Nutriscore-computed 24
en:ecoscore-missing-data-warning 19*
en:ecoscore-computed 19*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 19*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 16*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 16
en:main-countries-si-product-name-not-in-country-language 16*
en:main-countries-si-ingredients-not-in-country-language 15*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 14*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 14*
en:main-countries-si-no-data-in-country-language 14*
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 13*
en:main-countries-si-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 10*
en:main-countries-si-unexpectedly-low-scans 10*
en:main-countries-hu-product-name-not-in-country-language 9*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 8
en:main-countries-it-no-data-in-country-language 7*
en:main-countries-bg-product-name-not-in-country-language 7*
en:main-countries-bg-ingredients-not-in-country-language 7*
en:main-countries-hu-no-data-in-country-language 7*
en:main-countries-it-product-name-not-in-country-language 7*
en:main-countries-it-ingredients-not-in-country-language 7*
en:main-countries-hu-ingredients-not-in-country-language 7*
en:main-countries-bg-no-data-in-country-language 7*
en:main-countries-pt-product-name-not-in-country-language 6*
en:ecoscore-not-computed 6*
en:Nutrition-no-fiber 6
en:main-countries-pt-ingredients-not-in-country-language 6*
en:main-countries-pt-no-data-in-country-language 6*
en:main-countries-si-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 6*
en:ecoscore-extended-data-computed 6*
en:main-countries-hr-product-name-not-in-country-language 5*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 5*
en:ecoscore-extended-data-version-2 5*
en:main-countries-de-product-name-not-in-country-language 5*
en:main-countries-de-ingredients-not-in-country-language 5*
en:main-countries-de-no-data-in-country-language 5*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-ro-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans 4*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 4*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-hr-ingredients-not-in-country-language 4*
en:main-countries-hr-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-nl-product-name-not-in-country-language 4*
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 4
en:main-countries-se-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-tn-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ru-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-sk-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-sk-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ro-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-rs-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-hu-unexpectedly-low-scans 3*
en:main-countries-rs-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-se-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-cz-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-gr-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-pl-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-nl-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-nl-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-tn-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-rs-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ru-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ru-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-cz-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-tn-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-uk-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-sk-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-se-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-cz-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-ro-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-hu-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 3*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts 2
en:main-countries-at-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-at-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-ba-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-pl-no-data-in-country-language 2*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 2
en:main-countries-gr-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-uk-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-at-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ba-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-bg-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-fi-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-bg-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-gr-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 2*
en:main-countries-pl-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 2*
en:main-countries-fi-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ba-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-hu-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-bg-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-fi-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-uk-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruit-juices 1*
en:main-countries-kr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-me-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-jp-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pl-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-me-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ru-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-kr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ae-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ae-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-no-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-gr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-lb-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:main-countries-uy-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ca-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-sa-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-sa-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-al-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-jp-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-jp-no-data-in-country-language 1*
en:forest-footprint-a 1*
en:main-countries-ca-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ua-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ua-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-lv-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-no-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hu-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 1*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-lv-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-sa-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-me-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-gr-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-si-only-1-field-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-walnuts 1*
en:ecoscore-extended-data-version-4 1*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-ua-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-me-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-uy-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-al-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-no-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lb-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ee-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-me-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-es-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:Nutriscore-not-computed 1
en:main-countries-uy-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ae-product-name-not-in-country-language 1*
en:forest-footprint-computed 1*
en:main-countries-ru-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-me-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-al-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ru-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-lb-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ee-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans 1*