Glace Solero Exotic - Ingredients

Glace Solero Exotic - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Glace Solero Exotic i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per mbe per Open Food Facts