Ketchup light - Producte

Ketchup light - Producte

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Ketchup light - Hacendado - 600g i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per alia per Open Food Facts