Huesitos Negro - Informació nutricional

Huesitos Negro - Informació nutricional

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Huesitos Negro - Valor i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per maylord per Open Food Facts