Dulce de leche - Ingredients

Dulce de leche - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Dulce de leche - Nestlé i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per acuario per Open Food Facts