Hecodulc Stevia - Ingredients

Hecodulc Stevia - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Hecodulc Stevia - 250ml i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per acuario per Open Food Facts