Philadelphia Light - Ingredients

Philadelphia Light - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Philadelphia Light - Kraft - 350 g i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per saisa per Open Food Facts