Avena 3 minutos - Ingredients

Avena 3 minutos - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Avena 3 minutos - quaker i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per vaporous per Open Food Facts