Corny Milch classic - Producte

Corny Milch classic - Producte

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Corny Milch classic - 120 g (4*30g) i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto de per Open Food Facts