Sans sucres ajoutés* *Contient des sucres naturellement présents - Instruccions de reciclatge i/o informació d’embalatge

Sans sucres ajoutés* *Contient des sucres naturellement présents - Instruccions de reciclatge i/o informació d’embalatge

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Sans sucres ajoutés* *Contient des sucres naturellement présents - Carrefour Kids - 360 g (4 x 90 g) i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per quentinbrd per Open Food Facts