Dark chocolate cranberry - Producte

Dark chocolate cranberry - Producte

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Dark chocolate cranberry - Fin Carré - 100 g i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto de per Open Food Facts