Hot chocolate - Informació nutricional

Hot chocolate - Informació nutricional

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Hot chocolate - Tim Hortons i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto de per Open Food Facts