Fruit snacks - Ingredients

Fruit snacks - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Fruit snacks - Welch's i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per acuario per Open Food Facts