Breakfast cereal - Ingredients

Breakfast cereal - Ingredients

Mida completa

Aquest fitxer s'ha penjat al producte Breakfast cereal - General Mills i està sota la llicència Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Imatge original)

Reconeixement: foto per amb modificacions addicionals per vaporous per Open Food Facts