Llista de added vitamins per els productes de la categoria Cereals and their products - Espanya

Veure la llista de productes coincidents de tot el món

14 added vitamins:

Added vitaminProductes*
Niacin 63
Riboflavin 62
Thiamin 56
Folic acid 53
Vitamin B6 39
Pantothenic Acid 32
Vitamin B12 28
Vitamin D 24
Biotin 15
Vitamin E 14
Vitamin C 5
Ergocalciferol 3
Vitamin A 1
Cholecalciferol 1