Llista de - Espanya

País: Espanya - Veure la llista de productes coincidents de tot el món

32 :

Productes*
en:Nutriscore-not-computed 5
en:ecoscore-computed 4*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 4*
en:ecoscore-missing-data-labels 4*
en:ecoscore-missing-data-warning 4*
en:ecoscore-missing-data-packagings 4*
en:ecoscore-not-computed 3*
en:ecoscore-extended-data-computed 3*
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 3*
en:main-countries-no-scans 3*
en:nutriscore-not-applicable 3*
en:ecoscore-extended-data-version-2 2*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 2*
en:main-countries-new-product 2*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 2
en:Nutriscore-computed 2
en:ecoscore-missing-data-origins 2*
en:nutriscore-missing-category 1*
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-us-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-us-product-name-not-in-country-language 1*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 1*
en:ecoscore-extended-data-version-4 1*
en:Nutrition-no-saturated-fat 1
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-us-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 1*