E385 - Etilendiaminotetracetat de calci i disodi

Additiu: E385 - Etilendiaminotetracetat de calci i disodi

Funcions: Antioxidant, Conservant, Segrestant

Noms: Éthylène diamine tétra-acétate de calcium disodium, calcium disodium EDTA, CAS 662-33-9, EDTA calcio-disodique, Ethylène-diamine-tétra-acètate calcio-disodique, CAS 60-00-4, acide éthylene diamine tétra acétique, EDTA de calcium disodique, EDTA

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món