Llista de - Espanya

País: Espanya - Veure la llista de productes coincidents de tot el món

26 :

Productes*
en:Nutriscore-computed 21
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 21*
en:Nutrition-no-fiber 16
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 16
en:ecoscore-not-computed 12*
en:ecoscore-computed 11*
en:ecoscore-missing-data-warning 11*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 5
en:main-countries-no-scans 4*
en:Nutriscore-not-computed 2
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-proteins 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 1*
en:ecoscore-not-applicable 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-category 1*
en:forest-footprint-computed 1*
en:forest-footprint-a 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*