E153 - Carbó vegetal

Additiu: E153 - Carbó vegetal

Risk of overexposure

EFSA evaluation: Scientific Opinion on the re-evaluation of vegetable carbon -E 153- as a food additive (2012-04-27)

Noms: Charbon végétal médicinal, charbon végétal, noir végétal, vegetable carbon, charbon de bois, Norit, Charbon de bois, EPA Pesticide Chemical Code 016001

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món