E150a - Colorant de caramel

Funcions: Color

Viquipèdia: https://en.wikipedia.org/wiki/Caramel_color

Risc de sobreexposició

Avaluació de l’EFSA: Refined exposure assessment for caramel colours -E 150a, c, d- (2012-12-03)

Cap o molt baix risc de sobreexposició
L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha determinat que cap grup de població té més del 5% dels membres amb risc de consumir més de la ingesta diària acceptable de E150a - Colorant de caramel.

Per avaluar la vostra exposició a E150a - Colorant de caramel, podeu navegar per la nostra llista de productes que en duen. Vegeu la llista de productes amb E150a - Colorant de caramel de més avall.

Noms: Caramels, Caramel, Caramel E150a, caramel ordinaire, Plain caramel, caustic caramel, spirit caramel, Caramelo simple, caramelo cáustico, caramelo para licores, caramelo natural, E-150 a, Color Caramelo

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món

Veure el resultat de tot el món

Enllaç permanent a aquests resultats, es pot compartir per correu electrònic i a les xarxes socials