E472a - Èster acètic de monoglicèrids o diglicèrids d'àcids grassos

Additiu: E472a - Èster acètic de monoglicèrids o diglicèrids d'àcids grassos

Funcions: Emulsionant, Segrestant, Estabilitzador

Noms: Ester diacétyl-acétique d'acides gras, Esters acétiques des mono- et diglycérides, Acétoglycerides, Esters glycéroliques de l'acide acétique et d'acides gras

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món